Trùn quế giống về Krông Năng - Đắk Lắk

Cảm ơn bạn Phong đã mua trùn quế giống tại gia đình mình. - Địa điểm: tại Krông năng - Đắc Lắc - Khối lượng: 20 kg trùn quế sinh khối giố...

Cảm ơn 6 vị khách ghé sáng nay mua trùn quế

Giữa cái tiết trời mưa dầm của cơn bão số 14. Tuy rằng, chỉ là ảnh hưởng bão nhưng cũng là trở ngại không nhỏ cho những khách hàng ghé thăm...

Trùn quế sinh khối về Quỳnh Ngọc - Krông Ana - Đăk Lăk

Cảm ơn anh Sứ đã 20kg mua trùn quế giống tại gia đình mình. - Địa điểm: Quỳnh Ngọc - Krông Ana - Đăk Lăk - Khối lượng: 20 kg trùn quế sin...

30 trùn quế giống về với Phước An, Dak Lak

Cảm ơn anh Toàn đã mua trùn quế giống. - Địa điểm: Phước An - Krông Păk, Đắk Lắk - Khối lượng: 30 kg trùn quế sinh khối giống. - Giao nh...

100 kg trùn quế giống về Ninh Thuận

Cảm ơn anh Hưng đã mua 100 kg trùn quế giống tại gia đình mình. - Địa điểm: tại Ninh Thuận - Khối lượng: 100 kg trùn quế sinh khối giống....

Trùn quế về Krông Nô - Đắk Nông

Cảm ơn anh Vinh đã mua 20 kg trùn quế giống tại gia đình mình. - Địa điểm: tại Krông Nô - Đắk Nông - Khối lượng: 20 kg trùn quế sinh khối...

Trùn quế về Chư Pưh – Gia Lai

Cảm ơn anh Lợi đã mua trùn quế Đắk Lắk - Địa điểm: tại Chư Pưh – Gia Lai - Khối lượng: 20 kg trùn quế sinh khối giống. - Giao nhận: nhà ...