Trùn quế về Krông Nô - Đắk Nông

Cảm ơn anh Vinh đã mua 20 kg trùn quế giống tại gia đình mình. - Địa điểm: tại Krông Nô - Đắk Nông - Khối lượng: 20 kg trùn quế sinh khối...

Trùn quế về Chư Pưh – Gia Lai

Cảm ơn anh Lợi đã mua trùn quế Đắk Lắk - Địa điểm: tại Chư Pưh – Gia Lai - Khối lượng: 20 kg trùn quế sinh khối giống. - Giao nhận: nhà ...

Trùn quế về Phan Rang - Ninh Thuận

Cảm ơn anh Thuận đã mua trùn quế giống tại gia đình mình. - Địa điểm: tại TP Phan Rang - Ninh Thuận - Khối lượng: 20 kg trùn quế sinh khố...

Trùn quế về Ayunpa - Gia Lai lần nữa

Sau khi gọi điện thoại hỏi mua trùn quế giống từ gia đình LONG. Và được hướng dẫn là ra nhà xe Tấn Tài để gửi 600.000đ mua 20 kg trùn sinh ...

Trùn quế về Thanh Hóa

Cảm ơn anh ĐỊnh đã mua 20 kilogam trùn quế sinh khối (giun quế giống) về Thanh Hóa Lần đầu trùn quế về với Thanh Hóa cũng thật nan giải. ...

Cảm ơn khách hàng mua trùn quế

Bằng tất cả tấm lòng mình xin cảm ơn các anh/chị khách hàng đã mua giống trùn quế: * (Hơn 40 (cam kết số liệu thật) khách hàng khác (trướ...

Cảm ơn khách hàng mua trùn quế

Bằng tất cả tấm lòng mình xin cảm ơn các anh/chị khách hàng đã mua giống trùn quế: * (Hơn 40 (cam kết số liệu thật) khách hàng khác (trướ...