Trùn quế về Buôn Hồ, Krông Búk

Trùn quế Buôn Hồ, Krông Búk
Trùn quế Buôn Hồ, Krông Búk, Đắc Lắc

Tuấn Anh đã gọi hôm 10/11/15, và hôm nay (15/11/15) em đã ghé Thú Y Thảo Văn và gia đình trùnquế.com đã giao ra đây cho em 20 kg trùn quế sinh khối.

Ngồi nói chuyện, Tuấn Anh có kể sẽ nuôi 400 gà và đã có đầu ra.
Dự tính sẽ nuôi 2000 con nếu đầu ra ổn.

Chúc cho dự án trùn quế + 2000 gà của em sẽ thành công tốt đẹp!

Bán trùn quế giống Đắk Lắk: 0918.433.433

Trùn quế về Buôn Hồ, Krông Búk Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Thiên Long